Kruis Aarschot

Omschrijving van het project:

Het kruis van Aarschot bevindt zich op het kerkhof van Ourodenberg sinds einde van de 19de eeuw het toenmalige stadsbestuur besliste om het kerkhof te verplaatsen van het stadscentrum naar deze plek.  In het kader van het “360° erfgoed-project” waarbij de provincie Vlaams-Brabant het herstel van niet-beschermde stukjes erfgoed die evenwel onlosmakelijk zijn verbonden met het landschap, financieel ondersteunt, kwam ook dit project tot stand.  Onder impuls van schepen van Stadspatrimonium, Monumenten en Kerkfabrieken Bob Verstraete (Open VLD), en onder begeleiding van Stefan Smets van Regionale Landschappen Noord-Hageland en Dominique Vanlommel van de stad Aarschot.   AltNova regelde de demontage, restauratie in atelier en hermontage van dit gietijzeren kruis, alsook het volledige herstel van de sokkel in blauwe hardsteen.  Na demontage van het kruis, maakte Altnova vooraf een grondige studie over de haalbaarheid van de restauratie, waarna in een tweede fase het eigenlijke herstel van natuursteen en gietijzeren kruis onder handen is genomen.  Het kruis is van de hand van voormalige gieterij ‘Vanaerschot’, gebaseerd in Herentals.   Maar met deze naam toch een fijn toeval voor zijn uiteindelijke bestemming in Aarschot.  

meer info ?